Formulario inscrición 3º Ciclo de “Novos Talentos Musicais”

Encher só no caso de presentarse como grupo de música de cámara. Cada membro do conxunto ha de enviar por separado a inscrición. Se, ademais, preséntase tamén como solista ha de enviar outra inscrición como solista.

Achegar a seguinte documentación (max: 1mb):Pin It on Pinterest

Share This